Click here to translate
Old 23-02-2016, 5:48 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
( tự sao chép lại cho..... đúng địa chỉ bài đăng trên DĐ và cách hành văn.... lẩm cẩm của chính mình!!)

"Thiên thu chia sẻ những mảnh "tản mạn" về nhiều vấn đề nên đọc lại tới đâu thì cho lên DĐ tới đó:

Về HỆ THỐNG NIỀM TIN là "vô lăng xe” điều khiển cổ xe tư duy trong cách hoạt động của cái đầu:

3.a) Sự nhận thức ( perception) là kết quả ghi nhận được nhờ so sánh với những dữ kiện vật lý lưu trử trong bộ nhớ của phần ý thức trong bán cầu não trái.

- Nhận thức kiểu nầy thường không trung thực do cố chấp của não bộ thường nhận diện thông tin qua cái nhãn mác của chính mình , dưới gốc độ của bản ngã : ví dụ qua nhãn mác dưới danh nghĩa một con người như vợ/chồng/con cái, địa vị xã hội, nơi mà hệ thống niềm tin chấp trước sẽ bị “biến dạng” trước khi dữ kiện tham dự vào tiến trình phân tích logic!

Xin lập lại: Toàn bộ dữ kiện thu nhận qua ngủ quan, nhất là qua thị giác , đều có tính vật lý, dựa vào sự so sánh của bộ nhớ, với mục đích trước mắt là tồn tại, nên không trung thực và không tiêu biểu một cuộc sống thực tại mà chỉ là một biểu cảnh tâm lý của nhận thức.
Phải thăng hoa nhận thức lên.... tần số “ngoài vật lý” bằng sự chú ý có hệ thống thì mới đạt được một ... nhận thức tâm linh !

3.b) “Nhận thức Tâm linh” cần có sự tập chú đặc biệt trong những bối cảnh riêng có điều kiện cho những dữ kiện ngoài cảnh giới vật lý dễ tác động vào tâm thức. Có thể lấy ví dụ đơn giản về tâp chú đặc biệt là khi xem chớp bóng trong buồng tối “ ta có thể tập chú vào động tác “xem và cảm nhận ” về tình huống trên màn ảnh, ...nên sẳn sàng khóc với diễn viên ( trên mà ảnh) như là như là một thực tại của cuộc sống của chính mình !

Còn tiếp ( nhận thức ... tạm gọi là tâm linh !)"

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn