Click here to translate
Quyển sách: CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ
Old 17-01-2008, 4:31 pm  
dung9610
Senior Member
 

Arrow Quyển sách: CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ
CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Trích đoạn : "Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả.Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.
Dưới hình thức một truyện trường thuật của một nhân vật, tiết lộ cho chúng ta biết cuộc đời và những quyền năng lạ lùng của những bậc hiền giả của xứ Ấn.
Quyển sách này có một tầm quan trọng rất lớn trong thời gian và ngoài không gian..."
File Kèm Theo
File Type: doc -CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ(Sri Yogananda).doc (731,0 KB, 2427 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn