Click here to translate
Old 27-01-2015, 4:19 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thay đổi "hệ thống niềm tin" trong bộ não thì cuộc sống sẽ thay đổi

Thay đổi "cái đầu" là một cuộc cách mạng bản thân ;vì lẽ NÓ bị trói buộc nhiều thứ tích lủy trong Tiềm thức. Dường như NATO cũng đã có lần xốc xới lên nhiều thứ .... rác trong cái đầu để nêu lên vấn đề nên cởi trói bằng cách nào !

Có lẽ Thiên thu sẽ làm một Thread mới với văn phong cách mạng thật sự để xem có nhiều đồng cảm không hay bị hiểu lầm là "show up"

THiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn