Ðề tài: Video
Click here to translate
Old 25-05-2012, 10:15 am  
Luciola
Senior Member
 
Luciola's Avatar
 

Default
Is Reality An Illusion?
http://www.finerminds.com/features/s...or-manifesting
__________________
Chỉ khi nào anh chị em biết thương linh hồn mình thì anh chị em mới có thể thương mọi người được (thầy Đáng)

- Không tốt - xấu, đúng - sai
- Không bận tâm lo lắng
- Không hơn thua tranh chấp
- Không đề cao cá nhân
- Không đố kỵ hiềm khích
- Không ích kỷ hẹp hòi
Trả Lời Với Trích Dẫn