Click here to translate
Tài liệu phát cho người đi học
Old 17-06-2014, 12:13 pm  
ngochoa
Senior Member
 

Default Tài liệu phát cho người đi học
Tài liệu phát cho người đi học của người đi giảng dạy tự do

Nhìn ngoài thật long lanh hơn rất nhiều ảnh chụpTài liệu lớp 13+ 13++, 10k/quyển
Tài liệu lớp 345 khổ A5, 12k/quyển
Tài liệu lớp 345 khổ A4, phông chữ 16 dành cho ông già bà cả 17k/quyển
Các tài liệu khác 7k/quyển

thay đổi nội dung bởi: ngochoa, 17-06-2014 lúc 12:18 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn