Click here to translate
Old 14-12-2007, 11:58 am  
dungabdick
Member
 

Default
Chào diễn đàn minh mới học môn này cho nên kiến thức của mình rất hạnh chế chưa dám có ý kiến gì. Mình vào diễn đàn mong muốn được học hỏi từ các anh chị đi trước mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ mình nhé, mình rất cảm ơn.
Mình tên là Dũng đang sống và làm việc tại Hà Nội - Việt Nam. Mình học thầy Tiệp Ở Thanh Xuân và mới học hết lớp 2.
Mong muốn đựoc sự giúp đỡ của diễn đàn!
Trả Lời Với Trích Dẫn