Click here to translate
HỆ THỐNG NIỀM TIN VÀ "cái nhìn về cuộc sống "
Old 30-07-2013, 10:53 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default HỆ THỐNG NIỀM TIN VÀ "cái nhìn về cuộc sống "
A. "Hệ thống" niềm tin :

"Cái đầu" con người quả thật rắc rối ! Mình tin ngay cái gì mình thấy( kề cả cái thấy biết do Kinh sách nhồi nhét. do phong tục tập quán dân tộc, do nền giáo dục xã hội, gia đình) và mình chỉ "thấy" cái gì mình tin ( là đúng!) vì cái tính cố chấp vào hệ thống niềm tin!

Cái "trí thấy" được hiểu và mô tả bằng nhiều mỹ từ tâm linh ( Phật tánh, Tánh Chúa, thánh linh....) và diễn dịch qua.... màu sắc của loại ngôn ngữ bác học - đầy chất mầu nhiệm của tôn giáo- để củng cố cho "hệ thống" triết học của cái đầu!

Sự cực đoan của cái đầu là chỉ dám giảng cho thính chúng về quan niệm (cái nhìn của tôn giáo mình) trên bục giảng ( mặc dầu trong chỗ riêng tư mình vẫn thấy vướng mắc về quan niệm nhân sinh) còn cái đầu ... tự nhận là tự do thì hay bị gán cho những "quan niệm chống đối" tôn giáo, hay chí ít là quan niệm chỉ có tính "khoa học" vật chất phiến diện.

Thật ra người ta đã bắt đầu xem lại vấn đề khoa học(KH) và tâm linh(TL) để Soi Rõ sự liên quan giữa 2 vấn đề nầy : ví dụ Bruce Lipton đã nói nhiều về Biology of Belief , Biology of Consciousness, Quantum Mind v..v.. hoặc giả sự liên quan giữa ...sự biểu hiện của gien di truyền (DNA expression) thông qua tác động của cảm xúc và thế giới bên ngoài (môi trường sinh sống)!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn