Click here to translate
Old 11-05-2013, 6:23 pm  
ngochoa
Senior Member
 

Default
lợi ích của việc thở theo phương pháp nhân điện:

khỏe người khỏe đầu óc và thanh thản, khi thực hành các phương pháp thở khác sẽ tiếp thu rất nhanh hiệu quả và thấy không phải phải thực hành chúng nhiều vì so sánh thở bằng nhân điện thì phần xác và phần hồn sẽ được hưởng nhiều hơn
Trả Lời Với Trích Dẫn