Click here to translate
Old 08-09-2016, 7:03 pm  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Ấy vậy mà hầu hết con người hiện nay là chuyên lo kiếm thật nhiều tiền mà tiền là nhân tạo.
Trả Lời Với Trích Dẫn