Click here to translate
Old 09-10-2016, 3:10 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Một công dân VN còn viết được thì nên viết:

Trên mạng.... xì hơi của Mac Zuckenberg (chính tả ?) Thiên thu tôi đã viết như sau:

"Tản mạn về CON NGƯỜI, TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, và TÔN GIÁO"

*.Người :xin lấy một ví dụ điển hình ai cũng biết :đức Đạt Lại lạt ma
*.quê hương : xứ Tây tạng
*.Tôn giáo : Phật thừa Tây tạng ( còn gọi là Kim cang thừa ?)

Theo giáo luật Tây tạng, một Đạt lại Lạt ma phài được nhìn nhận thông qua một qui trình/ thủ tục nhận diện được kiếp trước của mình ngay từ lúc còn bé và sẽ được công nhận như một vị Phật sống cai trị đất nước.

Nay Ngài đang lưu vong tại nước ngoài và thấy quê hương mình bi cai trị bởi TQ ; vì tình yêu quê hương tổ quốc nên Ngài tuyên bố ...bãi bỏ thủ tục quốc giáo nhìn nhận Hóa thân tiền kiếp cho cương vị Đạt lại Lạt ma và tuyên bố quốc dân sẽ bầu cử bình thường cho cương vị quốc trưởng!:

Hệ luận cho ta có thể hiểu :giáo lý tôn giáo nào chính là do con người soạn kinh sách nghĩ rồi viết ra, chứ không do chính lời đấng Giáo chủ đã nói !

Kết luận nầy chắc chắn sẽ gây tranh cải to chuyện đây vì chạm vào tín ngưỡng lớn. Cố nhiên đây là tư duy cá nhân ....tản mạn trên mạng xì hơi , bàn chơi cho đở buồn !

Lịch sử cận kim gợi nhớ lại: các nước Tây phương xâm lược nước Tàu bằng tàu chiến ; nay TQ nghĩ đã mạnh quá rồi ( dù mới ... tậu được mỗi chiếc Liêu Ninh về định làm.... sòng bạc tại Ma cao, bổng cao hứng đổi hướng sử dụng cho làm .....chiến hạm để đối đầu với nước đã có kinh nghiệm chiến tranh trên biền từ thập niên 1900 ! Nhưng khi nhận ra đầu óc hoang tưởng "có vấn đề" thì phải khơi dậy tình yêu dân tôc (Đại Hán) mù quáng, đi tìm ...mớ đá đảo chìm dưới nước biển đấp lên thành môt ĐẢO xem như MỘT CHIẾN HẠM không thể bị ĐÁNH CHÌM ! Rõ là ..."binh thư Tôn tử duy ý chí" thời nay !!

Một người quá nhiều quyền hạn sẽ... có thể chạm trán sự nổi khùng với một Tonton điên gây chiến tranh hạt nhân !!

Cảm nhận của một công dân bị lấn ép đất tổ..... chỉ dám xả xú bắp.....trên Facebook !!"

Thien thu mượn DĐ UE để sao lại cho những người bạn lang thang đồng cảm!
Trả Lời Với Trích Dẫn