Click here to translate
Old 02-12-2015, 10:15 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
Lại nói về " ý nghĩ" và "cảm nhận":

OK ! cái Tâm là chủ nhân ông của "ý nghĩ" : được lắm chúng ta cố gắng tạo nhiều ý nghĩ tích cưc để làm "nhập lượng" vào bộ não hầu LẬP LẠI CHƯƠNG TRÌNH cho Tiềm thức làm việc theo chương trình mới, không theo lối mòn cũ, mong tạo kết quả tốt từ các mối quan hệ, tình thương, sức khỏe và ngay cả hạnh phúc .... NHƯNG sao chẳng thấy kết quả đạt được theo LUẬT HẤP DẪN!

LÝ DO :

SÓNG NÃO (và HÌNH ẢNH ) của Ý NGHĨ không vào được TIỀM THỨC !!

Ta phải cảm nhận TRƯỚC rối mới tạo Ý NGHĨ thì ý nghĩ mới có đủ xung lực ( vibrational force) thoát qua khỏi CÁNH CỬA của nhận thức ( bán cầu não trái= logic) để lọt được vào Tiềm thức ( bán cầu não phải= sáng tạo) thì mới có ...nhập lượng cho Tiềm thức làm việc: Tạo hóa đã cho chúng ta cái cánh cửa rào cản nầy; nếu không có cái lọc nầy sẽ vô cùng rối rắm cho Ý thưc và Tiềm thức chia nhau công việc ! Tiềm thức lưu trử dữ kiện rới rạc mà CHỈ KHI CẦN nó mới phối hợp với Nhận thức để có một ý nghĩa logic cho bộ não !

Ví dụ : có người bạn gơi ý ta đi ăn ...phở , mô tả đủ thứ phở bò ( chín, nạm/ sách / gầu v..v.. ) ta PHẢI có CẢM NHẬN TRƯỚC và hình dung được loại phở nào MÌNH THÍCH thì mới có Ý NGHĨ phát ra mới đúng! Chính sự ba đông của CẢM NHẬN sẽ tạo sự ba động của Ý NGHĨ thì mới không rách việc !!

Chúng ta có một đời sống Thân Tâm hoạt động theo NĂNG LƯỢNG LOVE mà ( Life Of Vibrational Energy)!

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thienthu, 02-12-2015 lúc 10:33 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn