Click here to translate
Old 14-12-2015, 11:04 am  
thienthu
Senior Member
 

Default
Cảm ơn bạn Liêm!

Bạn đưa tài liệu "bom A và bom H" vào đây làm cho đề tài nầy thêm một ý nghĩa mới " những tháng năm còn lại ..... trước khi nhân loại bị diệt vong vì thế chiến thứ 3"!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn