Click here to translate
Ghi hình chương trình truyền hình trực tiếp
Old 10-08-2009, 10:04 pm  
htxmai2001
Member
 

Default Ghi hình chương trình truyền hình trực tiếp
Hôm trước mình đã xem trực tiếp chương trình này, mình muốn ghi hình lại chương trình ngày giỗ Thầy sắp tới, có ai biết cách ghi không xin được chỉ giáo. Xin đa tạ!
Trả Lời Với Trích Dẫn