Click here to translate
Old 02-11-2012, 11:24 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Tản mạn về "sự yên lặng" cũa thiền định:

1. Nếu việc "hành thiền" đi đến tình trạng "định" để đạt sự yên lặng thì sự yên lặng không nhất thiết chờ đến thiền mới có được:

a. Sư Th G. Nh. ... định nghĩa sự "yên lặng là tiếng động không ngừng" với bài thơ "Giòng sông Yên lặng" rất hay nhưng rồi lại cho ra một pháp đặt tên là "Pháp Thiền Yên lặng" mà chủ yếu là dùng hơi nóng ( như xong hơi, hoặc phơi nắng trong lều) để ... làm cho bộ não... thông khí, thông địa và mở luân xa. Tức là cũng phải thiền mới yên lặng được.

b. Đạo sư DT giảng trong "Thiền Minh Triết" rằng sự yên lặng là "nền" ( background) của tất cả các loại tiếng động;và có thể quán sự yên lặng bằng cách quan sát, phân biệt, và tách tiếng động ra thì sẽ thấy được cái background nầy, tức "nghe thấy" sự yên lặng! Có nghĩa cũng là "hành thiền" mới có sự yên lặng, dù là chỉ cần một thời gian rất ngắn để quán sự cho được sự yên lặng.

2. Hiện tại, ngoài những nhà nghiên cứu về "hành thiền" như một "động thái cần và đủ" của khu vực tôn giáo hay tâm linh, người ta cho rằng SỰ YÊN LẶNG là một trạng thái sóng não của bộ óc, có được nhờ cách "thư giản thăng hoa" ( ultimate subliminal relaxation) về mặt vật lý và tinh thần là đạt được trạng thái của bộ não có khả năng huy động phần tiềm thức, nhận thức được những biểu lộ ngoài tầm hoạt động của tri thức ( out-of-conscious level manifestations). Và người ta cũng giới thiệu .....tâm lượng tử ( quantum Mind), và cái gọi là "ta lượng tử" ( quantum Self).

Và giới thiệu NHỮNG KỸ THUẬT dùng âm nhạc hay những kỹ thuật ngoài âm nhạc, như cách thư giản thăng hoa nói trên, để đi đến tình trạng Tâm lượng tử của bộ não qua việc nâng cao sóng não lên cao hơn tần số alfa, mà không nói đến .... thiền kiểu nhất tâm bất loạn!

Mọi thứ đều " FOC" trên INTERNET !! "Mại dô"

Thiên thu ,
Người thày lay!!

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 02-11-2012 lúc 11:32 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn