Click here to translate
Old 02-11-2012, 1:24 pm  
ngochoa
Senior Member
 

Default
thiền và định là 2 từ luôn đi kèm với nhau, thiền là phương tiện, định là mục đích

nhưng không dễ gì đạt được định nên thiền bị ghép với (hoặc bị diễn đạt) những mục đích "dễ xơi" hơn như thiền động, thiền tĩnh, thiền vui vẻ, thiền phê phê, thiền ăn, thiền ngủ, thiền kiếm xiền, thiền tán gái vv...

dưới sẽ copy 2 tư tưởng từ net để làm dõ

+ công đức: thân người tu hành đạt tới cảnh giới rồi giúp tâm thức chúng sinh tự phát triển (tất nhiên trong đó đã có não bộ mình ngon lành trước tiên)

+ phước đức: mang thân đưa vật chất (tiền cúng, lao động công ích từ thiện vv..) cho chúng sinh để chúng sinh phát triển vật chất

thiền định sẽ đạt công đức (công đức cho tất cả), còn thiền thập cẩm sẽ đạt phước đức (phước đức hầu hết cho cá nhân thôi)
Trả Lời Với Trích Dẫn