Ðề tài: Thiền và ngộ
Click here to translate
Old 13-02-2011, 3:42 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gủi bạn Tuanvu_quynh,

Như là một người bạn, tôi có câu hỏi nầy cho bạn như là một tản mạn đầu xuân:

1. những bài mà bạn đã cho lên diễn đàn rất có giá trị cho ai muốn tìm hiểu về "thiền lý, thiền luận" để tích lủy kiến thức tâm linh, làm phong phú cho sự thao thao bất tuyệt của người đứng trên bục giàng... thiền tông! Trên thực tế, những lý do và nhận định nầy có giúp ích gì cho sự khai ngộ không? Và khai ngộ cái gì? Câu chuyện kinh điển " cửu niên diện bích" phải chăng cũng dành an ủi những người ... lở trọn đời ngồi thiền mà không thấy .... chứng đắc hay đạt quả vị nào, dù kinh sách mô tả khá chi tiết các chỉ tiêu các quá vị?

2. Tôi đặc biệt thấy 10 điểm trong bài giảng của đạo sư Duy Tuệ ( mà Luciola đã cho lên diển đàn) rất phù hợp với ... bộ não thât sự tự do ( kiều bộ não người tiền sử" của thầy Đáng): bộ não của con người thế kỹ 21, và rất thực dụng cho sự hành thiền và là cái nhìn rất mới: bạn nghĩ sao?

Đây là trau đổi tầm nhín minh triết chứ không có ý thách thức gì cả , xin bạn hiểu cho. Mong vậy thay.

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn