Click here to translate
Old 13-04-2015, 9:05 am  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Hôm nay Tôi chỉ xét về khía cạnh vật lý của thiền mà thôi:
Thiền là thở có ý thức,là ta thở mà ta luôn biết ta thở trong lúc thiền cơ thể nhận dưỡng khí nhiều hơn từ 150% đến 300% làm cho cơ thể ta nóng lên,sự trao đổi chất trong cơ thể tăng lên làm cho các tế bào nhận được các dưỡng chất cần thiết so lúc thở bình thường nếu bị thiếu hụt (trạng thái đau mỏi,mệt,mất ngũ v.v...).
Trả Lời Với Trích Dẫn