Click here to translate
Old 03-09-2013, 8:33 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thiên thu tôi không dám có ý kiến RIÊNG về phương pháp thầy LMĐ đả từng dạy.

Tuy nhiên sau khi cố gắng tìm cách "hợp nhứt" science and spirituality để tìm hiểu thêm về tần số năng lượng( băng tần tổng hợp mà thầy Đáng đã dùng) thì tần số nầy phải chăng chính là tần số sóng não, vì lẽ luyện pháp nào liên quan đế "cái đầu",- kể cả thiền- thì cũng là tập cho cái não đặt vào băng tần sóng não mà thôi.?

Khi rảnh tôi sẽ trở lại, nếu có ...bạn đồng điệu còn bỏ thời giờ lảng vảng lang thang trên diễn đàn lưu tâm về vấn đề sóng não -mà giới khoa học từng nói nhiều rồi- !

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn