Click here to translate
Old 26-07-2009, 1:20 pm  
tuanvu_quynh1949
Senior Member
 
tuanvu_quynh1949's Avatar
 

Default
Giáo lý nhà Phật khuyến tu có Giới,Định ,Huệ để làm nên một thành quả nào đó..như làm Phật chắng hạn.
Chúng sanh căn cơ chậm lụt thì trước tiên giữ Giới luật cho tinh tấn lâu ngày phát sinh Định từ định được thường trú thì Huệ phát sinh Thế là kiến tánh Thế là hợp nhất giới,định,huệ trong sự tỉnh thức hòan toàn mà thành Phật
Căn cơ tốt hơn thì không cần trì giới .Vì cho rằng giới là tự hạn chế,tự ràng buộc ,nghiễm nhiên tự tại định tâm phát huệ ,tỉnh thức tự tâm thành Phật.
Kẻ có căn cơ lớn thì chỉ cần một nhát gươm Huệ là nhiếp thu cả tam thiên đại thiên thế giới tự thân mà thành Phật.Chỉ một lần nghe kinh mà liểu nghĩa thành Phật như Ngài Huê.Năng,Cũng có kẻ phải nhờ Ngài Đạt Ma sống lại ….phan cho một gậy…gảy chân mà “ngộ” (như bạn Thiên Thu 2 nói)
Thầy Đáng dạy chúng ta hãy buông bỏ xuống hết (phải chăng đây là trực chỉ nhân tâm!?)là có tất cả ,là hợp nhất với Thượng đế(Kiến tánh thành Phật)
Như vậy là không cần nghe kinh,không cần nhờ gậy ..
Thầy nói tại chúng ta không chịu buông bỏ xuống tất cả nên ACE có học đến lớp 28 cũng vậy thôi.
Thầy không cần đao to búa lớn,không gậy gộc,không la hét.Thầy Đáng dạy chúng ta vượt qua sự sợ hãi mà thầy giảng trong lớp Tu nghiệp Tỉết học Đông Phương 1,2,3 (phải chăng đó là định) dám buông bỏ xuống tất cả (là huệ).Mà trong đó chúng ta là môn đệ của Thầy là ai đã,đang và sẽ thực hành ,thực hiện bài học “trực chỉ nhân tâm ,kiến tánh thành Phật’ nầy của Thầy
Cái mà bạn Thiên Thu 2 gọi là “bí giáo biệt truyền này”đã trên 2.500 nay chúng sanh vì sự sợ hãi nên đánh mất đi sự tự do tuyệt đối như lời Thầy dạy,chúng sanh không dám buông bỏ xuống như lời Thầy dạy mà chỉ biết mãi mê tìm kiếm pháp môn này nọ ngoài thân ,Nên vẫn mãi còn Phật, vẫn mãi còn chúng sanh cho đến ngày hôm nay và có lẻ cho đến ngàn năm sau vẫn thế thôi.Đến hôm nay chúng ta cũng không thuộc bài Thầy dạy cho chúng ta,chúng ta không vượt qua được sự sợ hãi, không chịu buông xuống phong tục,tập,quán,tôn giáo,tín ngưỡng,tâm lý.v..v.. Thì mãi mãi chúng ta vẫn còn là Nhân loại và Thượng đế vẫn là Thượng đế ở trên cao .
Nếu chúng ta không thực hành,thực hịện cái “ bí giáo biệt truyền” này của Thầy, chúng ta không chấp nhận linh hồn của chúng ta từ nơi xa xôi chưa từng đến trái đất nầy như lời Thầy rao giãng,chưa từng chịu ảnh hưởng phong tục tập quán …của trái đất thì chúng ta sẽ là giống dân thứ 5,thứ 6,thứ 7.cho đến mãi mãi vẫn là như thế.,làm sao tiến hóa, làm sao có nụ cười thật sự trên môi mọi người,làm gì có Thiên đàng Thế gian,làm gì có Hội Long Hoa ra đời
Thầy ra đi sớm để lại cho chúng ta cái”Bí giáo biệt truyền "này cái mà cổ đức xưa gọi là “Trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành phật”mà đến với Thầy chỉ nhẹ nhàng là”chỉ cần buông bỏ xuống ,là có tất cả” Phải chăng khi chúng ta vượt qua được sự sợ hãi,vượt qua được phong tục tập quán…là Thượng Đế ở trong ta.
Khi chúng ta thuộc bài,chúng ta thực hành thực hiện được thì nhân loại sẽ có hằng ngàn,hằng triệu Lương Minh Đáng hiện hữu,Và cứ thế mà lan tỏa,thì Thiêng Đường xuất hiện ở Thế gian đâu có xa xôi gì !
Chỉ là học hỏi mong huynh đệ tỷ muội đóng góp cao kiến.Hoan hỉ ,hoan hi
__________________
Hạnh Phúc thay ! Mỗi sớm mai thức dậy,lại có thêm một ngày để yêu thương .

thay đổi nội dung bởi: tuanvu_quynh1949, 26-07-2009 lúc 1:27 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn