Click here to translate
Một Bức Thư Tâm linh đặc biệt
Old 04-09-2012, 2:28 pm  
Nhandienthanhduc
Senior Member
 

Default Một Bức Thư Tâm linh đặc biệt
Nhan dien, tam linh, ngoai cam, thanh duc, chuyen the, tien tri, luong minh dang, nhan loai
THƯ TÂM LINH ĐẶC BIỆT CỦA "HỘI BẠN NHÂN ĐIỆN THÁNH ĐỨC"
Kính gửi:
- Các ngài có Linh căn, Linh bóng, Đồng thầy, Nhà ngoại cảm trên toàn thế giới.
- Các Tổ chức tôn giáo, Pháp môn, Đạo sư, Đạo sỹ, Cư sỹ, Tăng ni trên toàn thế giới.
- Công dân loài người.
- …
Đây là thư có tính chất thông tin, giúp quí vị tham khảo và mong đưa lại một nhận thức cần thiết cho quí vị, trong thời gian quan trọng này:

I. Nhân loại chuẩn bị có Chuyển thế vào ngày 21.12.2012
Theo các nguồn thông tin tâm linh của các Tôn giáo, các Linh căn, các Linh bóng giáng dạy…thì Nhân loại chúng ta đang đứng trước một mốc thời gian bản lề cực kỳ quan trọng: Đó là Chuyển thế - Đại sàng lọc nhân loại. Các tôn giáo gọi là Tận thế hay Đại tận
Cuộc chuyển thế này ứng với chu kỳ chuyển hóa của Vũ trụ, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Thượng đế toàn năng và Quần tiên Hội.
Mục đích cao nhất của cuộc Chuyển thế là:
1- Phong quang trái đất, sàng lọc Nhân loại– còn gọi là cuộc Phán xét (theo Đạo thiên chúa, Long Hoa Đại Hội (theo Đạo Phật)…
Chúng ta đang sống những năm cuối cùng của thời kỳ Mạt thế và Mạt pháp của các Tôn giáo chính thống
Biểu hiện của thời kỳ Mạt thế là chiến tranh, thảm họa môi trường thiên nhiên; các Tôn giáo chính thống Mạt pháp, tâm linh và các hình thức pháp môn hỗn loạn, chiến tranh tôn giáo, sắc tộc tranh dành ảnh hưởng và tham quyền tôn giáo, đạo đức tôn giáo suy vi…và rất có thể xảy ra chiến tranh hạt nhân. Xã hội và con người mạt đức xâu xé tranh tham (chứng minh bằng tư liệu: google:I-xơ-ra-el gánh nặng của thế giới, Antichits, mạt pháp, sa tăng…)
Thiên giới tổ chức phong quang trái đất, sàng lọc chúng sinh còn 20-30% cho sống với Thánh đức.
2- Đưa trái đất và con người lên một bình diện vật chất – ý thức cao hơn, thực hiện cuộc Cách mạng Tâm linh:
Làm cho con người có khả năng thần thông – năng linh như trong lịch sử loài người đã đạt được (giống dân Atlantic, Lemuria, Tây tạng, Ấn độ…) thông linh, công nhận và tiếp xúc với thế giới vô hình, với Thượng đế một cách phổ biến, nhận thức đầy đủ về thế giới tâm linh và nguồn gốc thực sự của loài người.
3- Xây dựng xã hội an lạc trong tương lai sắp tới của Nhân loại.
Bắt đầu sau Đại tận chuyển thế sắp tới.
Xã hội đó còn gọi là Xã hội Thánh đức, hay Niết bàn tại thế (theo Đạo Phật), Nước Trời trên đất- Vương quốc ngàn năm bình an (theo Đạo Thiên Chúa), xã hội Cộng sản – Thế giới đại đồng (theo học thuyết của Các Mác), Thiên Đường tại thế (theo Luật mới của Thiên Đình)…
Trong quá khứ, đã có các giai đoạn phát triển cao và hiện đại hơn loài người hiện nay, đã có xã hội Đại đồng kéo dài hàng vạn năm! Lúc đó con người biết các phép thần thông siêu đẳng ( tư liệu chứng minh:google:Atlantic, Lemuria…)
Thời ký Thánh Đức còn gọi là Thượng ngươn Thánh đức kỳ 3 sẽ bắt đầu trở lại sau cuộc đại tận sàng lọc sắp tới, và kéo dài 7- 10 vạn năm tới.
Thời kỳ này tất yếu sẽ xảy ra, như tư liệu của tất cả các Tôn giáo và nguồn tâm linh ngoại cảm. (chứng minh tư liệu: Cao Đài, Long Hoa Đại Hội, Nước trời trên đất, Vương quốc ngàn năm bình an, Tiên tri của Nhân điện …)
Theo đúng như kinh Phật: Chính pháp đạo Phật chỉ phát triển được 2500 năm rồi mạt pháp. Trước khi nhập diệt cách đây 2500 năm, Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho Di Lặc Bồ Tát sẽ thay mình lãnh đạo, ứng với thời kỳ mạt thế của loài người hiện nay.
Người được Thượng đế cho thay mặt Thượng đế làm chúa tể Thần – Tiên – Phật, lãnh đạo Trung - Hạ giới trong 70.000 năm sắp tới là Di Lặc Vương Phật ( theo Đạo Phật), Chúa Jê – su Chist ( theo Đạo Thiên Chúa) – Hai người này là Một, chỉ khác hóa thân mà thôi và chính là Chitsna Phật; hiện nhiệm kỳ lãnh đạo của Phật Thích Ca đã chấm dứt, đã bàn giao cho Phật Di Lặc từ năm 2007
Thời kỳ mà Phật Di Lặc lãnh đạo, theo như kinh Phật, gọi là thời kỳ Chuyển Luân Vương – tức là Thời Kỳ Phật Vương cầm quyền ở Trung – Hạ giới, dùng Chính pháp mới để cải tạo và xây dựng Hạ giới. ( chưng minh bằng tài liệu : Long Hoa Đại Hội, Thông tin của Hội Thông Thiên…)
Các tư liệu tâm linh báo Đại tận đang phổ khắp nơi: web: Kỷ nguyên tâm linh, định luật Tam giáo tòa, Thơ văn tâm linh, Cách mạng tâm linh…
Ngày Chuyển thế chưa biết chính xác, nhưng bắt đầu từ cuối 2012
Trả Lời Với Trích Dẫn