Click here to translate
Old 04-09-2012, 2:29 pm  
Nhandienthanhduc
Senior Member
 

Default
Thượng đế đã cho hầu như tất cả các bậc thượng linh giáng sinh xuống trần gian ở các Tôn giáo và Pháp môn, chủ yếu ở Việt Nam để thực hiện điều này; và bây giờ là lúc chúng ta phải thực hiện sứ mệnh của Thượng đế qui định – không thể khác và không ai có thể chống lại luật này – kẻ chống lại sẽ bị chịu thảm họa khủng khiếp, bị Thượng đế và Phật Vương xử phạt luôn linh hồn sau khi chết.
Phật Vương sẽ tổ chức Đại Hội Long Hoa sau Đại tận để tuyển chọn nhân tài xây dựng thế giới, xét công tội các bậc linh hồn, diệt xử tội đồ, quỉ ma; siêu thoát cho các loại linh hồn để làm sạch cõi âm và cõi trần, góp phần tạo phúc cho trần gian.
III. Đặc điểm chính của xã hội Đại Đồng Thánh Đức
1- Thống nhất Tam giới và Tôn giáo
Thiên Địa Nhân, Thượng- Trung – Hạ giới thống nhất, hòa hợp. Con người học cách thông linh và thần thông quảng đại. Nhân loại phải thời thượng đế theo phương pháp mới. Xã hôi loài người trực tiếp Vua Cha Thượng đế lãnh đạo, thông qua thông linh trực tiếp hàng ngày, qua các bậc thượng linh các xác phàm sống tại thế. Quần tiên Hội xuống thế đầu thai trực tiếp tổ chức xây dựng Nước Trời tại thế.
2- Thực hiện bình đẳng:
Con người cùng chung hưởng bình an và sống hòa hợp hòa bình, yêu thương nhau như anh em, xóa bỏ các hình thức chiến tranh và vũ khí giết người.
3- Xa hội phát triển cao:
Về nền khoa học cực kỳ hiện đại, con người đẹp đẽ vô cùng tài giỏi, giỏi các phép thần thông. Vật chất đầy đủ, sử dụng năng lượng sạch là chủ yếu: Năng lượng mặt trời, năng lượng nước, không khí…Xây dựng trái đất tươi đẹp, không có họa ô nhiễm môi trường. Kinh tế phát triển thống nhất và theo qui luật tự nhiên, không tồn tại kinh tế thị trường hay kinh tế bao cấp, mà thống nhất theo qui luật chuyển giao – trao đổi giá trị hài hòa. Có thể không cần tiền. Mọi nơi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng và cùng hỗ trợ nhau phát triển một cách đồng đều.
5- Xóa bỏ mọi bất công, kỳ thị chủng tộc, văn hóa, giai cấp, tử hình…
IV. Khẩn thiết kêu gọi chuẩn bị tinh thần, vật chất đón Chuyển thế
1- Theo sứ mệnh chúng tôi kêu gọi đoàn kết, yêu thương, tôn trọng nhau.
Không phân biệt chính tà, chính tà cũng đều là con Thượng đế, Chính phải giáo hóa tà, lập bồi công đức: tà phải qui hồi ngộ chính đạo, nếu không sẽ muộn; để chuẩn bị cho Đại sàng lọc sắp tới.
Các vị Lãnh đạo các tôn giáo, các Giáo chủ, Pháp chủ, Linh căn, Linh bóng và các Cư sỹ, Đạo sỹ cùng tất cả chúng sinh phải tuyệt đối chấp hành” Luật định Tam giáo Tòa” ngay, bằng cách thống nhất nhận thức mới, tuân thủ theo sự chỉ đạo của thông tin tâm linh đáng tin cậy và tổ chức giáo dục thông báo cho mọi chúng dân, tín hữu, mọi người; giao hóa mọi người nhanh chóng tu tập đạo đức, từ bỏ các thói tranh tham vật dục, danh tài, phải đoàn kết yêu thương nhau, chống chiến tranh, kỳ thị chủng tộc tôn giáo, văn hóa, dân tộc…Có như thế mới được Thượng đế cho sống qua Đại tận và xóa tội các kiếp. Ai có khả năng giúp người khác khai mở khả năng linh năng, luyện khí, nhận điện thì hãy cố gắng giúp người khác tu tập, nếu thông linh càng tốt, để thể vía trong sạch, chống bão từ trường và khí ngũ hành thay đổi.
Tất cả các Tôn giáo giữ nguyên giáo luật, thanh lọc bọn tà quỉ vào đạo, cảnh giác với lũ ác ma chống cơ Trời
Tất cả chống luật tiến hóa sắp tới đều bị phán xét.
2- Chuẩn bị mọi mặt, nhất là tư tưởng và vật chất đón Chuyển thế
Cuộc sang lọc sẽ có bão tố, động đất khủng khiếp, bão từ trường lớn, thay đổi khí hậu và nhiệt độ rất cao, khi âm dương ngũ hành thay đổi, bão lửa, sóng thần, khí độc trong đất, biển phun lên. Thảm họa khủng khiếp có thể tiêu diệt đa phần nhân loại.
Ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị chất chống nhiệt, phương tiện chống cháy, độc, nước, thực phẩm, giống cây và động vật, nước đề phòng, nếu không sẽ không kịp.
Tu nhanh làm người tốt, hiền lương và tập khí công, yoga, thiền…mục đich là làm thể vía thanh nhẹ chống khí ngũ hành thay đổi.
Các Tu sỹ, các Cư sỹ, cùng các Chư thầy, Linh căn, Á vị lớn nhỏ, đọc thư này thì phải biết mình, biết người, biết việc cần làm, chuẩn bị đưa người lương thiện lên các vùng núi cao, có hang động, phong khí tốt lành, mang theo lương thực, thực phẩm, giống tốt, quần áo, đồ phòng hộ… để chuẩn bị đón Chuyển thế đại sang lọc vào ngày Đông chí 21.12.2012. Nhưng cố gắng không gây xáo trộn xã hội, tạo dư luận xấu, mà hãy chọn lựa những người có cơ duyên tốt, sáng lòng sáng đạo để cứu vớt họ.
Trả Lời Với Trích Dẫn