Click here to translate
Truyền hình trực tiếp
Old 03-08-2009, 5:53 am  
dat_mel
Senior Member
 

Default Truyền hình trực tiếp
Sắp tới trên kênh www.universalenergy.tv của đài Nhân Điện sẽ truyền hình trực tiếp các sự kiện sau:

1. Ngày 8/8/2009: Lễ tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại đền thờ tổ tiên nhân loại - Melbourne Úc.

2. Ngày 8/8/2009: Lễ khánh thành công trình tưởng niệm Thầy Lương Minh Đáng được đặt tại đền thờ tổ tiên nhân loại

3. Ngày 12/8/08: Lễ giỗ Thầy Lương Minh Đáng được tổ chức tại đền thờ tổ tiên nhân loại

Vậy kính báo tới bá quan văn võ, cùng trăm họ được biết
Trả Lời Với Trích Dẫn