Click here to translate
Trích lời Thầy Đáng
Old 05-01-2012, 12:36 pm  
ngochoa
Senior Member
 

Default Trích lời Thầy Đáng
Nghiệp Lực:
Khi chúng ta chấp nhận bước vào con đường phục vụ Nhân Loại, có nghĩa chúng ta làm công cụ cho các Đấng Thiêng Liêng, các Ngài sẽ bảo vệ và cứu giúp chúng ta trong lúc lâm nguy. Trên một đoạn đường đáng lẽ chúng ta phải bị tai nạn, có thể thiệt mạng; nhưng vì có niềm tin vững chắc vào các Đấng Thiêng Liêng và có tâm nguyện sống để phục vụ Nhân Loại, thay vì phải chết chúng ta có thể bị thương xoàng như trặc tay chân mà thôi. Đó là một hình thức chúng ta hóa giải được nghiệp quả. Điều cần hiểu rõ là các Đấng Thiêng Liêng không hứa một điều gì, tuy nhiên với sự tin tưởng trọn vẹn của chúng ta, các Ngài sẽ ra tay cứu giúp khi chúng ta hoàn toàn bế tắc và lâm nguy. Phục vụ Nhân Loại ở đây là thực sự giúp được cho một nhân vật tìm lại cuộc sống hữu ích trong một thân thể khỏe mạnh và tâm hồn an lạc. Khi họ bị đau bệnh, thân xác bị tiều tụy và tâm hồn bị tù đày; chúng ta chia sẻ ánh sáng tình thương mình nhận được từ các Đấng Thiêng Liêng để giúp họ lành bệnh và mang lại sự quân bình trong tâm hồn của họ, hầu giúp người này tiếp tục con đường tiến hóa về hai mặt: đời lẫn đạo. Đó là giúp được người còn sống, đối với người đã mất chúng ta có khả năng cầu nguyện giúp linh hồn này trở về khối sáng của các Đấng Thiêng Liêng để tiếp tục học hỏi hoặc tái kiếp làm người hầu đóng góp giúp Nhân Loại mai sau. Như vậy, Ngành Nhân Điện có khả năng giúp ích được cho người sống cũng như người chết, và đó là đường hướng các vị tiền bối trong các tôn giáo đã cố gắng giảng dạy cho loài người từ trước đến nay.
__________________
đồng bóng là tố chất, là kỹ năng không thể tập luyện mà có được. Tâm linh nhân điện còn cao siêu hơn rất nhiều, do đó ai thất bại với nhân điện thì ráng mà tu tiếp đi, biết đâu là do thiếu độ đồng bóng đó (cái đầu nó ỳ cái thân nó nặng thì ma nó còn ngại vô chứ đừng nói là đấng cao cả)

cung cấp KTT đôi và ăngten cá nhân


We supply MEL learning practising tools

link download văn bản bài giảng Thầy Đáng
Trả Lời Với Trích Dẫn