UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Xếp Bài
Giáo huấn của Thầy Lương Minh Đáng đến các hành giả Nhân điện
Old 27-07-2008, 12:26 am  
aspil mel
Senior Member
 

Default Giáo huấn của Thầy Lương Minh Đáng đến các hành giả Nhân điện
Nội dung của bài này là do một học viên Nhân Điện viết sau khi Thầy Đáng mất chứ không phải là lời của Thầy Đáng lúc còn tại thế. Ban Quản Trị của diễn đàn không hề đồng thuận nhưng cũng không có ý kiến riêng.

Ghi chú của BQT Diễn đàn

-------------------------------------------------

24 tháng 07 năm 2008, 16 giờ 15

GIÁO HUẤN CỦA THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG

Con ơi, Thầy đây rất mừng
Rất mừng khi thấy con nay vững vàng
Vững vàng dìu dắt anh em
Anh em nhân điện rồi đây đứng vào
Đứng vào hàng ngũ với nhau
Với nhau xây đắp ngôi nhà tình thương
Tình thương Phật Mẫu ban cho
Ban cho sanh chúng hướng thiện biết tu
Biết tu bỏ tánh tham lam
Tham lam quyền chức để rồi khổ thân
Khổ thân vì muốn khoe tài
Khoe tài thủ lãnh HUE SA chiếm quyền
Chiếm quyền, phản Tổ, phản Thầy
Phản Thầy, dối gạt học viên nặng tình
Nặng tình cùng với Thầy xưa
Thầy xưa học hỏi cùng Ngài Tỳ Khưu (Dasira Narada)
Tỳ Khưu điển giới Thượng Thiên
Thượng Thiên truyền bá pháp môn cho Thầy
Cho Thầy phương tiện cứu nhân
Cứu nhân độ thế ở thời kỳ ba
Kỳ ba Phật Tổ ban truyền
Ban truyền Thầy phải bỏ thân bỏ trần
Bỏ trần thể xác hỏa thiêu
Hỏa thiêu xương cốt rải tro khắp miền
Khắp miền nào thấy tro đâu
Tro đâu không rải giữ làm của riêng
Của riêng sẽ mất không còn
Không còn những kẻ dối gian lật lừa
Lật lừa dạy lớp, cấp cao
Cấp cao cấp thấp phân chia làm gì
Làm gì cũng ở cái TÂM
Tâm người, Tâm Phật, Tâm Ma rõ ràng
Rõ ràng mặt thật ló ra
Ló ra tất cả giả tâm con người
Con người phải chuyển phải thay
Phải thay thế giới, muôn loài, cỏ cây
Cỏ cây, không khí, sông ngòi
Sông ngòi, biển núi, đất đai nổi chìm
Nổi chìm thân phận con người
Con người hành đạo an tâm đừng buồn
Đừng buồn khi nhớ đến Thầy
Đến Thầy bằng điển bằng tâm an lành
An lành Phật Tổ độ nhân
Độ nhân nào biết A DI niệm thầm
Niệm thầm cho đến nhập tâm
Nhập tâm đi đứng năm ngồi HỒNG DANH
HỒNG DANH pháp độ cứu người
Cứu người độ mạng con làm chớ lơi
Chớ lơi hành tập mỗi ngày
Mỗi ngày phát triển PHẬT TÂM hằng giờ
Hằng giờ hằng phút phát quang
Phát QUANG THƯỢNG ĐẾ sẵn nằm trong thân
Trong thân bửu báu lộ bày
Lộ bày PHẬT LỰC tà tâm biến liền
Biến liền tà lực Quỷ Ma
Quỷ Ma hàng phục cải tà quy y
Quy y cùng với Phật Bà
Phật Bà, Đức Mẹ, Diệu Trì, Đà Hoa
Đà Hoa ấn lịnh lập đời
Lập đời Thượng Cổ bá gia an lành
An lành sẽ đến nay mai
Nay mai Nam Quốc đứng đầu sáu (6) Châu
Sáu Châu thế giới tương lai
“Tương lai Phật” xuống tại miền Á Châu
Á Châu Nam Quốc sơn hà
Sơn hà xã tắc trượng phu làm tròn
Làm tròn nhiệm vụ ban truyền
Ban truyền xuống thế giúp dân giúp trần
Giúp trần “Thế Giới Đại Đồng”
Đại Đồng Nhân Loại thương nhau bằng Tình
Bằng Tình PHẬT MẨU chuyển cho
Chuyển cho mau chóng xoay lưng về nhà
Về nhà cùng với Mẹ Cha
Mẹ Cha Vũ trụ tình thương tràn đầy
Tràn đầy của báu kim cương
Kim cương mỏ quý Nam Bang được dùng
Được dùng để giúp dân giang
Dân giang đẹp tốt ở đời Thượng Ngươn
Thượng Ngươn lấp ló đến nhanh
Đến nhanh màn cuối của đời Hạ Ngươn
Hạ Ngươn mạt pháp điêu tàn
Điêu tàn thế giới vạn điều khó khăn
Khó khăn kinh tế chiến tranh
Chiến tranh các nước chiến tranh con người
Con người háu thắng háu danh
Háu danh tự đắc tự cao làm liều
Làm liều mở lớp cấp cao
Cấp cao Nhân Điện rồi đây rối bù
Rối bù thần thức lung tung
Lung tung công thức hành sai đoán mò
Đoán mò mà tưởng ý Thiên
Ý Thiên lựa chấm vị Thầy kế ngôi
Kế ngôi vị Phật độ trì
Độ trì dìu dắt sửa thân cùng hồn
Cùng hồn thể xác hòa tan
Hòa tan hòa hợp với Tình Thượng Thiên
Thượng Thiên lệnh ấn ban truyền
Ban truyền Thầy đã trối trăn cùng trò
Cùng trò Thầy đã dặn dò
Dặn dò dạy lớp “cấp sơ ” thôi mà
Thôi mà đừng có lý tài
Lý tài lấy cớ thương dân giống nòi
Giống nòi đang khổ đang than
Đang than nghèo khó tiền đâu học hoài
Học hoài vì muốn quyền năng
Quyền năng người dạy chớ nào Thượng Thiên
Thượng Thiên đang chấm lọc lừa
Lọc lừa giống tốt đưa vào Thượng Ngươn
Thượng Ngươn Thầy sẽ sum vầy
Sum vầy cùng Tổ, Phật Vương, Thánh Thần
Thánh, Thần, Tiên, Phật, Mẫu, Cha
Mẫu, Cha hỗ trợ chúng sanh hằng giờ
Hằng giờ Thầy vẫn mong chờ
Mong chờ nhiều đứa hiểu Thầy tiếp tay
Tiếp tay cùng với đệ huynh
Đệ huynh tỷ muội ân cần giúp nhau
Giúp nhau ân nghĩa tình sâu
Tình sâu dân tộc, quốc gia, Phật Trời
Phật Trời xuống giúp loài người
Lòai người thăng tiến như chưa lần nào
Lần nào Thầy nói đừng làm
Đừng làm vì có lý do an toàn
An toàn Thầy muốn đến con
Đến con, đến cả học viên của Thầy
Của Thầy, Thầy đã trao con
Trao con tất cả bí công hành thiền
Hành thiền, nhập định, câu thông
Câu thông Vũ Trụ, băng tầng Tình Thương
Tình thương của Mẫu ban cho
Ban cho những đứa biết quay về nguồn
Về nguồn uống nước Ma Ha
Ma Ha Bồ Tát Quán Âm lâm trần
Lâm trần cứu khổ ban vui
Ban vui Thầy muốn các con thực hành
Thực hành chia sẻ tình thương
Tình thương không có phân chia cấp nào
Cấp nào cũng thế như nhau
Như nhau Năng Lượng đến cùng các con
Các con bỏ thói phân chia
Phân chia các cấp, cấp sơ coi thường
Coi thường lời nói của Thầy
Của Thầy, của Tổ, Thượng Thiên dặn dò
Dăn dò khuyên bảo không nghe
Không nghe lâm nạn Thầy đành bó tay
Bó tay đau xót đứng nhìn
Đứng nhìn TAM GIÁO đang mà xử phân
Xử phân tất cả các hồn
Các hồn bao kiếp đồng đều ứng thi
Ứng thi lấy “ĐỨC” đầu đề
Đầu đề tuyển chọn để vào Thượng Ngươn
Thượng Ngươn Thánh Đức thời kỳ
Thời kỳ mạt vận đến cho nhiều loài
Nhiều loài thay đổi nay mai
Nay mai con thấy khùng điên rất nhiều
Rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo
Hiểm nghèo vì bởi tà ma tá vào
Tá vào, tả đạo lâm phàm
Lâm phàm hội nhập những người loạn tâm
Loạn tâm mở cửa Ma Vương
Ma Vương dẫn lối đưa về Diêm Vương
Diêm Vương mở ngục đón chờ
Đón chờ đón đợi linh căn tối mù
Tối mù vì muốn hơn thua
Hơn thua phải trái là tâm con người
Con người vẫn là giống “CON”
Giống CON vượt tiến lên thành THẪN TIÊN
Thần Tiên ứng giúp dần dần
Dần dần sáng dạ sáng tâm nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng chuyển đổi từ trường
Từ trường thay đổi ở đời Thượng Ngươn
Thượng Ngươn ai nấy vui tươi
Vui tươi no ấm của thời PHẬT VƯƠNG
Phật Vương ấn lệnh của Trời
“Của Trời” mở cửa chia cho mọi người
Mọi người học Đạo chuyên cần
Chuyên cần luyện tập là đang giúp Thầy
Giúp Thầy tròn ước mộng vàng
Mộng vàng thấy được ấm no nhân loài
“NHÂN LOÀI THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG”
ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI là niềm ước mơ
Ước mơ của …… đấy mà
Đấy mà đấy nhé cố làm đắc tâm
Đắc tâm các Đấng Thượng Thiên
Thượng Thiên trợ giúp không gì khó đâu
Khó đâu sáu (6) chữ DI ĐÀ
DI ĐÀ lời hứa lời nguyện đã nghe
Đã nghe “ nhất cú Di Đà
Di Đà vô niệm là về Tây phương ”
Tây phương cửa ngõ đón chờ
Đón chờ đệ tử xuất thân trở về
Trở về công đức tròn đầy
Tròn đầy vui vẻ lên ngôi Phật đài ./


Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
Nam Mô Diều Trì Kim Mẫu
Nam Mô Phật Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quán Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đức Mẹ Maria
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật
Nam Mô Sư Tổ Dasira Narada
Nam Mô Thầy Lương Minh Đáng
Vạn Vật Thái Bình

thay đổi nội dung bởi: ue-global, 26-08-2008 lúc 11:08 pm. Lý do: Khỏi gây ngộ nhận
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 6 người đã gửi lời cảm ơn đến aspil mel vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (27-07-2008), Huong Duong (27-07-2008), Ivan_vanbinh (21-06-2011), ngochoa (04-05-2011), ponahlo (27-07-2008), thien thu 2 (27-07-2008)
Old 27-07-2008, 4:21 pm  
dat_mel
Senior Member
 

Default
Đọc xong biết ngay người nhận "điển" này là bác Daradanasidavn ở Mỹ. Thiệt là giàu ruột. Thầy Đáng của bác V bây giờ hết việc làm rồi hay sao mà bày đặt viết thơ viết phú.

Mỗi tội em nói thiệt, thơ đó giở quá, thơ lục bát mà nghe hổng có giống. Nó nặng vào cái băng tần của "72 giá đồng" quá. Nghe mà thấy rầu ruột

Cầu cho tất cả an lành
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến dat_mel vì bài post hữu ích này:
gunoeros (23-04-2011)
Old 27-07-2008, 9:05 pm  
ponahlo
Senior Member
 
ponahlo's Avatar
 

Default
Cảm ơn bạn Aspil Mel đã mất nhiều công sức để viết bài thơ này. Mỗi người một khả năng và năng khiếu, nhưng nội dung cần truyền đạt thật đáng để suy ngẫm.
__________________
Ponahlo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-07-2008, 10:46 pm  
Huong Duong
Senior Member
 
Huong Duong's Avatar
 

Default
"Ðức Thế Tôn giơ một cành hoa lên cao, mà không nói gì cả! Ðức Ca Diếp nhìn hoa mĩm cười... nhân đó được truyền tâm ấn. Chỉ có người biết rõ đóa hoa đó, khi nhìn thấy nó là đã hiểu rõ nó như thế nào, không đợi miêu tả hoặc chỉ định bằng một danh từ nào."
- Ðại Thừa Luận -
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến Huong Duong vì bài post hữu ích này:
nhandien (19-08-2008)
Old 28-07-2008, 11:17 am  
zezo
Senior Member
 

Default
Thầy Đáng có nói rằng sau này sẽ có nhiều Lương Minh Đáng ra đời,không lẽ đã bắt đầu ra đời những Lương Minh Đáng tự xưng đầy bản ngã như thế này chăng?

ZEZO
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-07-2008, 2:16 pm  
Hoa Lan
Senior Member
 
Hoa Lan's Avatar
 

Default
Em thích thơ phú phải tinh tế nên nói thật em cũng chả thích cụ Hồng quang tẹo nào dù thông tin của cụ hơi bị ngon.

Tương tự em cũng không thích điển này của Thầy vì em thấy không giống ngôn từ Thầy vẫn nói khi Thầy còn thể xác.

Nhưng cái "điển" mà em nhận thấy rõ nhất khi đọc đến đoạn tro của Thầy thì em hiểu ra chắc bác nào không khoái Cô Thủy dạy lớp cao hoặc được coi như người lãnh đạo chính thức của ngành nhân điện hiện tại.

Cụ Hồng Quang xưa tuy ngôn ngữ thơ có dở nhưng không có ý hằn học tẹo nào.

Còn viết thơ con cóc thì em thật chắc em cũng làm được tí ti. Và những thông tin kiểu như bài vè trên đây chắc em cũng như khá nhiều bác từng học lớp 20 tháng này năm trước Thầy dạy là có thể làm được. Có khi các bác chưa học lớp 20 Thầy dạy cũng làm ngon hơn í chứ.

Em phân biệt lớp 20 Thầy dạy với những lớp 20 Thầy không dạy là vì có một số bác chỉ tâm phục khẩu phục đám học trò lớp 20 Thầy trực tiếp dạy thôi dù có đứa vừa dốt vừa lười như em đây.

Đêm nay đúng 22 giờ kính mời các bác lớp 20 Thầy dạy cùng thiền định xem có nhận được điển nào của Thầy ngon hơn điển trên đây không nhá. Thông tin này có người nhắn em sáng nay. Khéo lại điên điển hết cả thì mất hứng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-07-2008, 9:40 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thêm một câu hỏi : sau khi nghe nguồn tin vể "ngày Nhân điện" tôi đã về nghe lại cac DVD lớp 20 nhưng ...có lẽ bộ DVD của tôi bị ....kiểm duyệt haysao mà lại không nghe thấy Thầy thông báo!

Hay lại là một chuyện ...đùa nữa ?!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Giáo huấn #2 của Thầy Lương Minh Đáng
Old 29-07-2008, 10:44 am  
aspil mel
Senior Member
 

Default Giáo huấn #2 của Thầy Lương Minh Đáng
Nội dung của bài này là do một học viên Nhân Điện viết sau khi Thầy Đáng mất chứ không phải là lời của Thầy Đáng lúc còn tại thế. Ban Quản Trị của diễn đàn không hề đồng thuận nhưng cũng không có ý kiến riêng.

Ghi chú của BQT Diễn đàn

-------------------------------------------------

27 tháng 7 năm 2008, 15giờ 10 phút


Giáo Huấn #2 của Thầy Lương Minh Đáng

Đừng nghi, đừng trách ai ơi
Đệ kia nhận điển của Thầy ban cho
Mượn tay đệ đó biên ra
Những điều Thầy muốn nói ra thôi mà
Đệ này trung thực thật thà
Tâm thì ngay thẳng không hề nịnh sua
Không phò tôi chúa bất trung
Bất nghĩa không có nơi tâm đệ này
Đệ này Thầy chấm đã lâu
Thượng Thiên, Thầy Tổ cũng hay độ trì
Đệ này học hiểu vô vi
Cũng như Thầy trước học theo lối này
Thượng Thiên chấm chọn đệ này
Mai sau tiếp tục con đường Thầy đi
Đệ này chẳng muốn làm đâu
Trốn sâu trốn mãi nhưng Thầy bắt ra
Đệ này hiểu biết huyền cơ
Nhưng tâm khiêm tốn chẳng hề nói ra
Tội thay bị phán bị phê
Cho là tà đạo bang môn đứng ngoài
Đâu ngờ từ Đấng Di Đà
Sắc lệnh đưa xuống an bang cõi trần
Đệ này nhất định ẩn mình
Thầy đành sắp xếp giúp cho học hành
Đi học ở chốn Thất Sơn
Vô vi Phật pháp Hồng Danh luyện thầm
Đệ này chịu khổ nhiều năm
Bị khinh coi rẽ chê bai đủ điều
Nào là học với bang môn
Cùng là tả đạo không theo đường Thầy
Đường Thầy ai thấu hiểu đâu
Mười (10) chín (9) ngã ai hay tận tường
Đệ này không chấp không chê
Cái tâm mở rộng học suy mọi nghành
Thương người thất thế sa cơ
Thường hay cứu giúp chúng sanh khắp miền
Ân trên hổ trợ luôn luôn
Đó là Thầy Tổ, Quán Âm, Diêu Trì
Đức Mẹ cùng với Giê Xu
Thích Ca cùng với ôi thôi Thánh hiền
Thần Tiên sát cánh hai bên
Luôn luôn dạy bảo giúp thì độ sanh
Huynh đệ một số cũng thương
Hiền huynh muội tỷ sót thương cũng nhiều
Thầy mong đệ này lâm trần
Rồi đây dìu dắt anh em khắp miền
Tình thương thay thế hận thù
Khắp nơi hết khổ ấm no mọi nhà
Chữ “HÒA NHỚ LẤY LÀM ĐẦU”
Cùng nhau HÒA HỢP TÌNH THƯƠNG tràn đầy
Đệ này chẳng đứng bên nào
Bên nào cũng vậy, cũng con của Thầy
Thầy mong những đứa tham quyền
Mau mau chóng chóng quy hàng Thượng Thiên
Thượng Thiên cùng với ý Thầy
Khuyên ngưng các lớp tạm thời ít lâu
Lớp bốn (4) trở xuống cứ tăng
Còn trên cấp bốn (4) thì ngừng gấp đi
Sau khi phân định rõ ràng
Thầy cùng các Đấng chuyển xoay chương trình
Sau khi sàng sẩy lọc lừa
Trường Sinh Nhân Điện thời kỳ mới ra
Thầy đây chỉ có bấy nhiêu
Tình thương chia sẽ đến cùng các con
Mong rằng đừng chấp đừng nghi
Nếu còn thì hãy thi hành như sau
Ngồi thiền hội nhập Thượng Thiên
Hỏi xem có phải điển linh của Thầy
Xin Thầy Minh Đáng sáng soi
Nếu đầu con gật con tin điển Thầy
Mong rằng khi hỏi TÂM KHÔNG
Nếu không thì sẽ ngã theo tâm mình
Thầy mong giải quyết thuận hòa
Một năm đầy chuyện làm đau lòng Thầy
Các con lập ĐỨC cho nhiều
Mới mong được chuyển vào đời Thượng Ngươn
Các con tổ chức một năm
Sinh nhật các lớp hai mươi (20) của Thầy
Hòa Lan, Bang Kok, Úc Châu
Hai mươi lớp đó, thật là khó quên
Thầy buồn chẳng mấy gì vui
Vì thấy còn có quá nhiều phân chia
Thôi thì hãy ráng định xem
Chương trình Thầy chuyển, lựa phân học trò
Thầy đây vẫn đứng bên trong
Nhìn thông tất cả đừng mong dối Thầy
Sau này những đệ sống còn
Cùng nhau chung sức rất vui lòng Thầy
Thầy chúc các đệ an lành
“TÌNH THƯƠNG TÂM ĐẠT HÒA BÌNH SỐNG CHUNG”

Thầy Lương Minh Đáng

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẩu
Nam Mô Phật Mẩu Đại Từ Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dasira Narada

Vạn Vật Thái Bình

thay đổi nội dung bởi: ue-global, 26-08-2008 lúc 11:09 pm. Lý do: Khỏi gây ngộ nhận
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến aspil mel vì bài post hữu ích này:
Hoa Lan (29-07-2008), ponahlo (29-07-2008), tumel (29-07-2008)
Old 29-07-2008, 11:47 am  
ponahlo
Senior Member
 
ponahlo's Avatar
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi thien thu 2 View Post
Thêm một câu hỏi : sau khi nghe nguồn tin vể "ngày Nhân điện" tôi đã về nghe lại cac DVD lớp 20 nhưng ...có lẽ bộ DVD của tôi bị ....kiểm duyệt haysao mà lại không nghe thấy Thầy thông báo!

Hay lại là một chuyện ...đùa nữa ?!

Thiên thu
Bác Thiên Thu chắc có ý hỏi về ngày sinh nhật của "nghành" Nhân Điện, 28/7 hàng năm. Ngày đấy là ngày kết thúc lớp 20 Thầy dạy (21-28/07/2007), và Thầy có nói là đêm đó các Linh hồn mới sẽ thay thế các Linh hồn lớp 19 của ACE. ACE nhớ ngày đó là ngày sinh nhật chung của chúng ta (các học viên L20).

Không biết thế đã đáp ứng được câu hỏi của bác Thiên Thu chưa?

Love & Light
__________________
Ponahlo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-07-2008, 12:00 pm  
ponahlo
Senior Member
 
ponahlo's Avatar
 

Default
Đối ẩm bác Aspil Mel ơi,
Cảm ơn bác vì những bài viết. Ponahlo thì nghĩ rằng, ai có trách nhiệm tung hứng của người đó. 1 năm sắp trôi qua, ngày giỗ đầu của Thầy sắp đến, thời gian vừa đủ để bức tranh phân bố toàn cảnh của ACE NĐ đã rõ nét. Ai như thế nào, thực hành ra sao, tâm - đức thế nào đều bộc lộ rõ.
Mọi chuyện rồi sẽ đổi thay, người đời làm trong hàng nghìn năm, Thượng Thiên chỉ cần giây lát.
Love & Light
__________________
Ponahlo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến ponahlo vì bài post hữu ích này:
aspil mel (04-08-2008), tumel (29-07-2008)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
ThÔng ĐiỆp TỪ MỘt BỘ LẠc KỲ BÍ GỞi Cho ThẾ GiỚi VĂn Minh HiỆn Nay dung9610 Tâm linh 15 02-09-2014 2:44 pm
Chuyên đề kỷ niệm ngày Phật Đản HoangMai Tâm linh 4 19-05-2008 11:47 pm
LỚp TiỀm NĂng I-ii-iii, Houston, Texas, U.s thatsonphutu Tâm linh 0 29-02-2008 12:19 am
VẬT CHẤT VÀ TÂM LINH (Sưu tầm) dung9610 Tâm linh 6 29-11-2007 10:09 am

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnUE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles