UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Ứng dụng tâm linh vào đời sống

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Khoa học và Tiên tri
Old 04-12-2010, 10:54 am  
dung9610
Senior Member
 

Default Khoa học và Tiên tri
Lời nói đầu

Bài viết dưới đây của một học giả có thâm niên trong việc nghiên cứu khoa học - Ông Lý Hoàng Khôi. Đề tài của ông bàn về tính khoa học và khả năng tiên tri cũng là chủ đề mà chúng ta đang rất quan tâm. Bởi vậy, tôi đưa lên đây để quí vị và anh chị em quan tâm tham khảo và tham gia nhận xét.

Lời giới thiệu

Xét cho cùng, khoa học ngày nay thoát thai từ những quan niệm siêu hình của loài người và hình thành hai dòng chảy lớn. Ngoài dòng chảy nổi chiếm ưu thế trong xã hội là những ngành được gọi là khoa học chính thống còn có một dòng chảy thứ hai có gốc rễ vững chắc hơn trong nhân loại nhưng luôn bị ngược đãi vùi dập bởi khoa học chính thống như vẫn thấy trong cạnh tranh sinh học đời thường.

Ta tạm gọi dòng chảy này là các học thuật phi chính thống. Sự hình thành hai dòng chẩy này xuất phát từ tính lưỡng diện của con người. Một mặt con người cổ sơ gắn bó và thông cảm với tự nhiên vẫn còn trong tiềm thức của chúng ta khiến chúng ta trong những hoàn cảnh nhất định dễ dàng công nhận những sức mạnh siêu nhiên, những khả năng huyền bí chi phối hành sử, số phận con người kèm theo những tín điều hay những định luật không thể suy diễn bằng lý trí. Việc vận dụng những tín điều, những quy luật siêu hình (siêu hình hiểu theo nghĩa rộng không bắt buộc phải thuộc về thần quyền) thành công trong một số trường hợp được xem là những thực chứng tăng cường lòng tin của con người đối với những quy luật kia.

Vậy mà lòng tin của con người quyết định số phận mọi Sai/ Đúng: Chứng minh có Thượng Đế làm gì khi ta không tin vào Thượng Đế. (Quả thật vậy, dùng phương pháp gì đi nữa để chứng minh là không có Thượng Đế cũng vô ích khi người ta vẫn tin có tồn tại một Đấng Tối Cao.) Mặt khác, con người nhờ có óc thực tế nên dựa vào quan sát, suy diễn, xây dựng lý thuyết này nọ và cuối cùng dựng nên cả hệ thống khoa học nhằm tận dụng và cải tạo thế giới vật chất của tự nhiên nên đã bành trướng trên khắp trái đất đến ngày nay.

Như sẽ trình bầy dưới đây, khoa học chính thống không công nhận sử dụng những thực chứng để kết luận tính Xác thực của một định luật, một lý thuyết. Khoa học chính thống có tên như vậy vì các ngành này dành được ưu thế trong các hệ thống chính trị, kinh tế có quyền quyết định đối với phát triển xã hội. Khoa học kỹ thuật, niềm tự hào của con người, chính là cái đem lại cho con người phương tiện, tiền của, quyền lực. Dễ hiểu là trong cuộc đời vật chất của xã hội loài người khoa học chính thống phải có vai trò chính thống.

Mệt mỏi với cuộc sống vật chất con người có thể sẽ tìm về hòa mình ít nhiều trong dòng chảy thứ hai vốn chìm sâu trong bản ngã của mình nhưng đó lại là câu chuyện khác.Một đặc điểm của con người trên bình diện cá nhân cũng như xã hội là bao giờ cũng muốn biết trước tương lai. Về mặt xã hội, thế giới có nhiều viện nghiên cứu lớn đang cố gắng phát hiện phát triển của nhân loại cho từng ngành chuyên môn, về dân số cũng như về chính trị xã hội cho nhiều năm sau này. Người ta căn cứ vào những kết quả nghiên cứu đó để hoạch định chiến lược tương lai.

Vì thế nếu cá nhân từng người mong muốn biết trước số phận mình cũng không có gì là lạ. Một kẻ thành công liên tục có thể tỏ ra khinh mạn khi nói đến số phận, nhưng nếu cũng kẻ ấy khuynh gia bại sản nhiều năm hẳn sẽ mong mỏi được biết bao giờ mình thoát cảnh khốn cùng.

Đó là chuyện thường tình. Khoa học chính thống tuyên bố dứt khoát là không (và không có khả năng) giúp cá nhân thấy trước tương lai riêng mình, do đó cứu cánh tinh thần của cá nhân không thể có gì khác hơn là các học thuật phi chính thống quen thuộc tự ngàn xưa. Người ta cho rằng các thuật này có thể được ứng dụng để tiên đoán hoặc tiên tri về số phận con người.

Liệu khoa học chính thống có khả năng tiên tri hay không? Để trả lời câu hỏi này trước hết ta phải hiểu khoa học chính thống (hoặc khoa học nói chung) được quan niệm như thế nào trong thời hiện đại cũng như phương pháp tiếp cận thực tại và những hạn chế trong bản chất của khoa học.


I - Khoa học là gì?


Phật giáo nói đến Tam bảo: Có Phật có Pháp làm gì khi không có Tăng chúng. Tương tự như vậy ta có thể định nghĩa Khoa học chính là toàn thể cộng đồng khoa học gia cùng khối lượng tri thức khoa học đã tích lũy cũng như toàn thể các hệ thống phương pháp và phương tiện (cơ sở nghiên cứu, trang thiết bị, vật liệu...) nghiên cứu để nhận thức thực tại, nhận thức vũ trụ.


Mục đích trực tiếp của khoa học là thu hoạch Tri thức để tổng hợp và hệ thống hóa, khái quát hóa các tri thức về thực tại. Những hệ thống tri thức này được xem là những bước tiếp cận đến thực tại và được xem là Đúng hoặc là Xác thực khi được đa số những người có chuyên môn khoa học (trong một lĩnh vực khoa học nhất định) tán thành. Einstein nhận định rằng Khoa học chỉ là những Hành xử hàng ngày tinh tế hơn. Hành xử hàng ngày thường không có cơ sở hệ thống hoặc thường dựa trên những nhận định chưa qua chứng minh. Hoạt động khoa học trái lại mang tính hệ thống và chương trình.

Vậy hoạt động khoa học trước hết phải có phương pháp khoa học, thể hiện ra ở tính hệ thống tính chương trình trong tiến hành nghiên cứu khoa học. Khoa học cũng mang tính kế thừa. Tính kế thừa này có được nhờ tính hệ thống và sự thống nhất nhận định của cộng đồng khoa học. Vì thế khoa học chính thống bao giờ cũng là khoa học của số đông. Nhìn vào tương lai, con người tìm cách mở rộng và chỉnh lý nhãn quan của mình trước tự nhiên ngày càng tiệm cận gần hơn đến thực tại vũ trụ nên khoa học là một quá trình mở, ngược lại những lý thuyết siêu hình giáo điều. Từ những định nghĩa, những quan niệm trên đây của cộng đồng khoa học và triết học ta có thể phát biểu những yêu cầu sau đây đặt ra cho khoa học (chính thống):


Khoa học

1. Phải có phương pháp khoa học cụ thể có tính hệ thống, tính chương trình;

2. Những nhận thức thu được trong nghiên cứu khoa học phải đảm bảo hai yêu cầu là tính khả chấp (hợp với nhận thức chủ quan những người làm khoa học khác) và tính khả nghiệm (có thể chứng nghiệm bởi người làm khoa học khác);

3. Là một quá trình mở để cộng đồng khoa học tham gia;

4. Không chấp nhận chân lý tuyệt đối, do đó xây dựng những thuyết, học thuyết ... và dùng những thuyết này làm phương tiện để tiếp cận thực tại;

5. Tiến đến những nhận thức có mức khái quát cao hơn với một độ tin cậy nhất định.

Nếu xét riêng một ngành khoa học nào đó, ta thấy có những đặc trưng sau:

Mục đích: Phục vụ loài người nói chung bao gồm giải thích hiện tượng, đề xuất giải pháp cho một vấn đề và đưa ra dự báo cho một sự kiện.Muốn vậy ngành khoa học đó phải có một vùng đối tượng được định nghĩa, phân lập cụ thể, có một hệ thống xuất phát điểm hay một hệ tiên đề và có đường lối nghiên cứu, đưa ra được những nhận thức đã hệ thống hóa và có phương pháp nghiên cứu đặc trưng của ngành.

Phương pháp nghiên cứu của một ngành khoa học phải thể hiện những khả năng:

- Phân tích mô tả đối tượng nhờ các kết quả quan sát, đo lường, thống kê;

- Chẩn đoán, giải thích nhờ các bước hệ thống hoá nhận thức, phát hiện quy luật, phát biểu định luật;

- Dự báo sự kiện trên cơ sở các hệ thống nhận thức, các quy luật, định luật đã phát hiện, các lý thuyết và mô hình đã xây dựng.


Các lý thuyết và mô hình đó phải thoả mãn các điều kiện:

- Có tính khái quát để bao trùm một lĩnh vực nhất định.

- Có tính lặp lại để xét mức tin cậy của kết quả nghiên cứu.

- Có tính công khai của một hệ thống mở; có khả năng được kiểm chứng lại bởi người khác.

- Lý thuyết phải được phát biểu sao cho có thể dùng chính nó để chứng minh rằng nó không đúng (falsification). - Một lý thuyết phải đủ và không tự mâu thuẫn (mâu thuẫn nội tại) và có thể chứng nghiệm bằng cách dựa vào nó để đưa ra một giả thuyết (hoặc một dự báo) về một hiện tượng chưa được quan sát. (Một lý thuyết hoàn chỉnh và thể hiện đúng trong thực nghiệm chưa chắc đã đúng, nhưng được xem là sai khi một phép chứng nghiệm cho thấy kết quả không đúng).- Lý thuyết không được mâu thuẫn với hệ thống tri thức khoa học hiện có (mâu thuẫn ngoài).- Dạng hoàn chỉnh nhất của một lý thuyết được xem là khi lý thuyết đó được đặt trên cơ sở một hệ tiên đề đầy đủ, không phụ thuộc lẫn nhau.

Những tiên đề này được xem là những nguyên tắc, nguyên lý Xác Thực không cần chứng minh. Với những nguyên tắc nhất định có thể rút ra những quy luật, định lý từ hệ tiên đề này. Khi ứng dụng các quy luật này trong thực tế không mang lại thực chứng dẫn sẽ đến xét lại, bổ sung hệ tiên đề.- Ngay những khoa học được gọi là khoa học "thực nghiệm" cũng phải có tính hệ thống, tính khả chấp và tính khả nghiệm. Đó chính là cái khác biệt chủ yếu giữa “khoa học thực nghiệm” và các "học thuật phi chính thống" khác như hiện tượng học, tâm linh học... vì trong các khoa này nhận thức mang tính chủ quan của cá nhân (nhờ cảm ứng, trực giác...) nên không thể hoặc rất khó được chứng nghiệm, kiểm tra bởi người khác, đó là chưa nói đến tính lặp lại.

Vì thế có lẽ chúng ta không nên gọi những thuật này là khoa học để tránh lẫn lộn với trường phái khoa học chính thống hiện hành.Chính vì những tính năng nói trên, ta chứng kiến “khoa học” chủ yếu dưới dạng các hoạt động khoa học của một cộng đồng khoa học với tính cách một hiện tượng văn hóa xã hội. Những cuộc bàn cãi, thảo luận của các nhà khoa học trong các thế kỷ qua dẫn đến sự phát triển thống nhất của khoa học với phân ngành chuyên môn phong phú ngày nay.

Trong những cuộc hội thảo khoa học người ta truyền đạt những nhận thức, kinh nghiệm và kiểm tra đánh giá những nhận thức kinh nghiệm đó. Từ đó hình thành một nhãn quan khoa học nhất quán với một hệ thống thuật ngữ cần thiết. Cái gọi là Khoa học trên đây rõ ràng không thể tách khỏi cộng đồng khoa học và do đó Nó là khoa học của đám đông. Đó cũng là hệ quả rút ra từ hiện tượng xã hội của Khoa học chính thống.

Từ những yêu cầu đặt ra cho một lý thuyết khoa học đã nói trên, ta thấy một lý thuyết được công nhận là đúng phải có khả năng dự báo trong một chừng mực nhất định về một sự kiện, hiện tượng sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên cơ sở những kinh nghiệm, nhận thức trên các đối tượng cùng loại hoặc tương tự (được mô tả bởi cùng hệ phương trình vi phân chẳng hạn) và đã được khái quát hóa thành định luật, quy luật.

Như vậy Dự báo tuy là một suy diễn từ lý thuyết nhưng thực ra xuất phát từ thực tế các sự kiện đã quan sát, quan trắc và phải được phát biểu trước khi sự kiện được suy diễn xẩy ra (sự kiện không được phép là một sự hiển nhiên tầm thường). Để đảm bảo một mức tin cậy nhất định cho dự báo, khoa học phải tiến hành các thí nghiệm để đánh giá tính lặp lại của một sự kiện (đã biết) được diễn giải từ lý thuyết, phải đánh giá được ảnh hưởng các yếu tố nhiễu và khả năng phân lập, hạn chế ảnh hưởng nhiễu.

Vì tính lặp lại của các kết quả đo, quan sát (dưới các ảnh hưởng nhiễu không thể khống chế) có thể đánh giá theo thống kê toán nên các dự báo chỉ có một độ tin cậy hay một xác suất xẩy ra nhất định. Vì thế trong khoa học chỉ có thể nói đến dự báo mà không thể nói đến tính tiên tri.

Nếu tiên tri là khả năng biết trước chắc chắn sự xuất hiện của một “hiện tượng không ngờ” trong không thời gian nào đó thì vì lý do bản chất của khoa học - như đã trình bầy trên - không ngành khoa học nào có khả năng tiên tri.

II - Các thuật tiên tri


N hững đặc điểm của “khoa học chính thống” trình bày trong Phần I bài viết này thực ra không có gì mới vì chúng chỉ là kết quả tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu về lịch sử khoa học hoặc triết học khoa học tự nhiên. Trọng tâm của phần I là dựa vào những đặc điểm quen thuộc đó để nêu rõ lý do tại sao khoa học chính thống với hệ thống phương pháp của nó không muốn và không thể là một phương tiện tiên tri với thuật ngữ “tiên tri” theo đúng ý nghĩa của nó.

Tại sao lại đưa vấn đề "Khoa học và Tiên tri”trình làng vào lúc này, tưởng như một việc của kẻ vô công rồi nghề! Sự thực là về mặt lịch sử các thuật tiên tri vốn được ghép chung vào siêu hình và bị phê phán đả kích trong lịch sử loài người. Người ta đã bị treo cổ, bị đưa lên giàn hỏa thiêu vì liên quan đến những học thuật này. Chẳng phải là có những tôn giáo nghiêm cấm thực hành tiên tri hay sao. Chẳng phải ở nhiều nước các học thuật này phải trang bị một cái vỏ bọc khác để xuất hiện hay sao và lúc nào cũng có nguy cơ bị tấn công, phê phán.
....


(Trung tâm nghiên cứu lý học đông phương)

thay đổi nội dung bởi: dung9610, 04-12-2010 lúc 3:22 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 7 người đã gửi lời cảm ơn đến dung9610 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (04-12-2010), cheznous (05-12-2010), gunoeros (31-12-2010), liem0962 (04-12-2010), mel (12-12-2010), rua_con (04-12-2010), thien thu 2 (04-12-2010)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
QUYỂ SÁCH :MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG-Darshani Deane dung9610 Tâm linh 12 15-06-2015 9:17 am
Trí Tuệ Tế Bào thatsonphutu Thư giản - Linh tinh 24 28-05-2013 12:52 pm
Bộ não năng lượng Udambara Ứng dụng tâm linh vào đời sống 0 03-12-2010 8:47 am
Các nhà khoa học nổi tiếng nói gì về ...? mel Thiền 1 03-12-2010 8:46 am
Bạn có biết? Luciola Thư giản - Linh tinh 6 09-04-2010 9:14 pm

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnUE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles