UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Thông báo - Tin tức

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Could someone translate this Vietnamese text for me please?
Old 19-06-2008, 8:55 am  
kassie
Senior Member
 

Default Could someone translate this Vietnamese text for me please?
VIII . LỊCH SỬ CỦA NHÂN ĐIỆN
A – Đệ nhất sư tổ DASIRA NARADA ( 1846 – 1924 )
Từ ngày có con người ở trái đất này, thì năng lượng vũ trụ cũng cần có để sống còn.
Thời kỳ đức Phật, Ngài cũng có dạy rất rõ về xử dụng Luân xa và Thiền.
Vào thời kỳ mạt pháp này, chúng ta đã may mắn được Ngài Dasira Narada thị hiện xuống cõi Ta Bà này để cứu giúp chúng sinh.
-Ngài sinh năm 1846 tại Tích Lan.
-Năm 1871, đậu Tiến sĩ triết học Đông phương tại Đai học Nalanda, chính môn này đã giúp Ngài thấu hiểu luật Vô thường, nên Ngài quyết chí Tầâm Sư Học Đạo.
-Vào năm 1893, khi đang ở một địa vị cao trong ngành ngoại giao ở Tích Lan, Ngài xin từ chức và tớùi HY MÃ LẠP SƠN để tu học.
Mười tám năm sau ( 1911 ), Ngài Đắc Đạo ! Pháp của Ngài là NHÂN ĐIỆN . Nhân điện với Xung Năng Lượng từ bàn tay để chữa bệnh , và khai mở Luân Xa cho những ai đến cầu Ngài. Pháp của Ngài thật là Đơn giản nhưng thật là Nhiệm mầu.
Vào năm 1916, Ngài đã truyền lại tất cả những kiến thức tu học cho một người đệ tử mà Ngài đặt hết niềm tin, đó là Sa Di Narada Mahathera.
Rồi đến năm 1924, thì không ai thấy đệ nhất Sư Tổ ở đâu, nên đã phỏng đoán là Ngài viên tịch năm 1924.

B – Đệ nhị sư tổ NARADA MAHATHERA
Năm 18 tuổi, Ngài được đệ nhất Sư Tổ truyền dạy pháp môn NHÂN ĐIỆN để nối tiếp sứ mạng dạy cho hậu thế.
Đệ nhị sư tổ có duyên với nước VN .Ngài đã sang VN nhiều lần để hoằng pháp và có tặng cho chính phủ VN một cây Bồ Đề. Không biết Ngài có dạy cho người VN. nào pháp môn này không? (Rất tiếc tôi không biết .)
Ngài viên tịch 1983, hưởng thọ 85 tuổi.

C – ÔNG HUỲNH VĂN TRẠNG
Ông Huỳnh Văn Trạng là người Việt.Tôi không có duyên được học ông, nhưng được một người biết ông kễ rằng: Ông không học trực tiếp từ tổ nào. Có lẽ vì ông có căn cơ, và có duyên với Tổ Dasira Narada từ tiền kiếp, nên đã lãnh hội Tổ qua thần giao cách cảm, dạy cho ông pháp môn Nhân điện để cứu giúp hậu thế.
Ông không dấu diếm lai lịch,ông nói với mọi người, ông vốn là một công nhân tại xưởng Bason (Hải Quân công xưởng cũ). Những khi chũa bệnh hoặc những chỉ dạy môn sinh là do Tổ truyền qua Thần giao
Vơiù tính khiêm nhường. Ông yêu cầu các môn sinh gọi ông là Huynh 2. Traiù lại; Ông gọi tất cả là Huynh . Đầu tiên, ông dạy cho một số các tu sĩ Thiên Chúa Giáo khu Vũng Tàu; Rồi dạy cho nhiều người Việt. Hiện nay, một số các môn sinh là Trưởng môn các Trung Tâm Trường Sinh Nhân Thế Điện ở trong và ngoài nước. Ông cũng đựơc mời sang Trung quốc thuyết trình và huấn luyện về nhân điện
Ông đã mất năm 2005 tại Sàigòn.
KẾT LUẬN
Luân xa và Nhân điện không phải là 1 thứ mê tín, di đoan.Môn này rất bình đẳng, giúp đở bất cứ ai không phân biệt giai cấp, tôn giáo, hay sắc tộc v.v..
Tuy nhiên, với môn sinh nào là đạo Phật, thì cần nên biết Ngài Dasira Narada, không những là đệ nhất Sư Tổ, mà còn là một vị Đại Bồ Tát, tiếp nối hạnh nguyện của đức Phật:” Chúng sinh vô lượng, thề nguyện độ “ Sử dụng nguồn năng lượng sinh học mà không vào mục đích nhân đạo, sẽ dẩn ta phạm những sai lầm như:
-Thần thánh hóa khã năng của mình
- Mê tín, dị đoan
- Thành một loại ma vương.

This is the source Website:
http://www.haingoaiphiemdam.com/coi-...CBIOENERGY.php

Thank you very much!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-06-2008, 9:02 am  
kassie
Senior Member
 

Default
P.S.: I read in a publication by some students that the Master was raised in a Buddhist pagoda.

I had not heard this before. Could Vietnamese brothers and sisters let me know if this is accurate from listening to Master's stories of childhood?

I thought he was raised by his family in Vietnam, even though they were very poor.

Thank you again!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến kassie vì bài post hữu ích này:
abhinandha (19-06-2008)
Old 22-06-2008, 4:20 pm  
dat_mel
Senior Member
 

Talking
Dear kassie,

You don't need to care about the link from http://www.haingoaiphiemdam.com. Recently, Master told us many time "that is only a solution I bought to teach you at the first time. I am receiving all lessons directly from the high beings and teach for you. So these are the new lessons. ( không đụng hàng)

About your question, as i know, Our Master did not live in a Buddhist pagoda, he lived at home with his mum with a very poor life. But he lived very near a Buddhist pagoda ( Phu Chau pagoda). And sometime the monk of that pagoda helped him when he was sick. And I think sometime he had something to eat from Phu Chau pagoda .

That is why he always love Phu Chau pagoda

thay đổi nội dung bởi: dat_mel, 24-06-2008 lúc 8:54 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-06-2008, 9:59 pm  
kassie
Senior Member
 

Default
Thanks dat_mel.

I am not worried about the link. I was interested, that's all.

I appreciate your concern and protection. I used a vietnamese translator I found on the Internet to gather the information that I wanted. It's actually very interesting from a research point of view. It is almost sure that Dasira Narada II, the Indian Guru was the Master's inital teacher. That's what the Master told us. There's no contradiction there, it's fine! I did not go up in smoke for looking at the Website

Even if the Master did go beyond those teachings and gave us completely new lessons from God, it is still interesting to know how the teaching originated and how the Master began to follow the spiritual path in the first place.

Can I just say also, that the Master always told us that he was the most curious and the person who asked the most questions from his invisible Master. He never just accepted things blindly without intelligient consideration. And didn't the Master want his students to be like him?

I think it is possible that in the future researchers will dig up this information anyway and present it to the general public as part of the Master's biography. So I think as a student it's better to know about it.

Thank you very much for clarifying about the Master's childhood and the Phu Chau pagoda. It is much appreciated.

thay đổi nội dung bởi: kassie, 24-06-2008 lúc 10:02 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến kassie vì bài post hữu ích này:
Dang Huong (25-06-2008), dat_mel (26-06-2008)
Old 24-06-2008, 10:40 pm  
zerokun
Senior Member
 
zerokun's Avatar
 

Default
Đạt MEL ơi, dịch dùm đề tài này sang Tiếng Việt cho anh em phát! Cảm ơn!

Kassie, I've just told Mr Dat to translate these postings into Vietnamese.
__________________
Thiên hạ bổn vô sự
Dung nhân tự nhiễu chi.

Trong thiên hạ vốn không có việc gì cả,
Chỉ tại người xằng làm rộn chuyện đó thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-06-2008, 12:04 am  
dat_mel
Senior Member
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi zerokun
Đạt MEL ơi, dịch dùm đề tài này sang Tiếng Việt cho anh em phát! Cảm ơn!

Kassie, I've just told Mr Dat to translate these postings into Vietnamese.
Kun ơi Kun, vừa phải thôi. Trình tiếng Anh của dat_mel còi lắm. dịch sao đây?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-06-2008, 8:07 am  
dat_mel
Senior Member
 

Default
Dear Kassie,

My English is very weak. lol, i don't how to translate, lol

but I will try to. Try to understand me.

Trích:
Nguyên văn bởi kassie
VIII . LỊCH SỬ CỦA NHÂN ĐIỆN
A – Đệ nhất sư tổ DASIRA NARADA ( 1846 – 1924 )
Từ ngày có con người ở trái đất này, thì năng lượng vũ trụ cũng cần có để sống còn.
Thời kỳ đức Phật, Ngài cũng có dạy rất rõ về xử dụng Luân xa và Thiền.
Vào thời kỳ mạt pháp này, chúng ta đã may mắn được Ngài Dasira Narada thị hiện xuống cõi Ta Bà này để cứu giúp chúng sinh.
-Ngài sinh năm 1846 tại Tích Lan.
-Năm 1871, đậu Tiến sĩ triết học Đông phương tại Đai học Nalanda, chính môn này đã giúp Ngài thấu hiểu luật Vô thường, nên Ngài quyết chí Tầâm Sư Học Đạo.
-Vào năm 1893, khi đang ở một địa vị cao trong ngành ngoại giao ở Tích Lan, Ngài xin từ chức và tớùi HY MÃ LẠP SƠN để tu học.
Mười tám năm sau ( 1911 ), Ngài Đắc Đạo ! Pháp của Ngài là NHÂN ĐIỆN . Nhân điện với Xung Năng Lượng từ bàn tay để chữa bệnh , và khai mở Luân Xa cho những ai đến cầu Ngài. Pháp của Ngài thật là Đơn giản nhưng thật là Nhiệm mầu.
Vào năm 1916, Ngài đã truyền lại tất cả những kiến thức tu học cho một người đệ tử mà Ngài đặt hết niềm tin, đó là Sa Di Narada Mahathera.
Rồi đến năm 1924, thì không ai thấy đệ nhất Sư Tổ ở đâu, nên đã phỏng đoán là Ngài viên tịch năm 1924.

B – Đệ nhị sư tổ NARADA MAHATHERA
Năm 18 tuổi, Ngài được đệ nhất Sư Tổ truyền dạy pháp môn NHÂN ĐIỆN để nối tiếp sứ mạng dạy cho hậu thế.
Đệ nhị sư tổ có duyên với nước VN .Ngài đã sang VN nhiều lần để hoằng pháp và có tặng cho chính phủ VN một cây Bồ Đề. Không biết Ngài có dạy cho người VN. nào pháp môn này không? (Rất tiếc tôi không biết .)
Ngài viên tịch 1983, hưởng thọ 85 tuổi.

C – ÔNG HUỲNH VĂN TRẠNG
Ông Huỳnh Văn Trạng là người Việt.Tôi không có duyên được học ông, nhưng được một người biết ông kễ rằng: Ông không học trực tiếp từ tổ nào. Có lẽ vì ông có căn cơ, và có duyên với Tổ Dasira Narada từ tiền kiếp, nên đã lãnh hội Tổ qua thần giao cách cảm, dạy cho ông pháp môn Nhân điện để cứu giúp hậu thế.
Ông không dấu diếm lai lịch,ông nói với mọi người, ông vốn là một công nhân tại xưởng Bason (Hải Quân công xưởng cũ). Những khi chũa bệnh hoặc những chỉ dạy môn sinh là do Tổ truyền qua Thần giao
Vơiù tính khiêm nhường. Ông yêu cầu các môn sinh gọi ông là Huynh 2. Traiù lại; Ông gọi tất cả là Huynh . Đầu tiên, ông dạy cho một số các tu sĩ Thiên Chúa Giáo khu Vũng Tàu; Rồi dạy cho nhiều người Việt. Hiện nay, một số các môn sinh là Trưởng môn các Trung Tâm Trường Sinh Nhân Thế Điện ở trong và ngoài nước. Ông cũng đựơc mời sang Trung quốc thuyết trình và huấn luyện về nhân điện
Ông đã mất năm 2005 tại Sàigòn.
KẾT LUẬN
Luân xa và Nhân điện không phải là 1 thứ mê tín, di đoan.Môn này rất bình đẳng, giúp đở bất cứ ai không phân biệt giai cấp, tôn giáo, hay sắc tộc v.v..
Tuy nhiên, với môn sinh nào là đạo Phật, thì cần nên biết Ngài Dasira Narada, không những là đệ nhất Sư Tổ, mà còn là một vị Đại Bồ Tát, tiếp nối hạnh nguyện của đức Phật:” Chúng sinh vô lượng, thề nguyện độ “ Sử dụng nguồn năng lượng sinh học mà không vào mục đích nhân đạo, sẽ dẩn ta phạm những sai lầm như:
-Thần thánh hóa khã năng của mình
- Mê tín, dị đoan
- Thành một loại ma vương.

This is the source Website:
http://www.haingoaiphiemdam.com/coi-...CBIOENERGY.php

Thank you very much!
A – The first Master DASIRA NARADA ( 1846 – 1924 )
The day mankind grew in this earth, univeral energy still need for our life. In the period of Budda, he still teached us very clearly about Chakra and Menditation. And in this difficult period, we are very lucky when Mr Dasira Narada come here in order to help mankind .

- He was born in 1846 in Srilan Ka
- In 1871, he gained Dr philosophy at Nalanda University . and It helped him understand about impermanent rule. That is why he tried to find a Master to have a real way.
- In 1893, when he had a very high level in diplomatic in Srilan Ka, and he stopped to come to Hymalaya moutain to studing

18 years ago (1911), he reached the peak of the way in HUMAN ENERGY (H.E). HUMAN ENERGY cure patients by the energy from hands, and he opened Chakra for people who need his help. HUNAM ENERGY is very easy and marvellous

B – The second Master NARADA MAHATHERA

The first Master teached HUMAN ENERGY for NARADA MAHATHERA to continue his mission when he was 18 years old.
The second Master came to Vietnam many times to teach HUMAN ENERGY.

He offered a Budda tree to Vietnam government. And I don’t know who is his student in VN (sorry I don’t know)

He died in 1983, 85 years old

C – Mr HUỲNH VĂN TRẠNG

Mr Huynh Van Trang is a Vietnamese. I did not have any chance to learn from him but one told me that. He did not learn directly from any Master. Maybe he had a very high ability and he had a greet karma with Dasira Narada from past life, so he leant HUMAN ENERGY from Dasira Narada to help people via phenomena of telepathy.

He told that, he was a worker at BaSon Workshop (Navi workshop). He cured patient and teached students form phenomena of telepathy.

With humble character, He asked students call him: Huynh 2. And he called all: Brother.

First, he teached for some Catholic priests in Vung tau. And then he teached for many Vietnamese students. He has many students in Vietnam and other. He was invited to China to report on Human Energy and teach some students.


He died in 2005, in Sai Gon.

Summary

Chakra and Human Energy are not superstitious. It is very equal and it can help everyone not denpend on their skill, their regilious, their level in society.

But if you are buddhist, you must know Dasira Narada is not only the first Master but also the Bodhisattva to continue the desire of Buddha.

If you use Human Energy and not care about huminatarian you will have many mistake:

- Illusion about your ability
- Superstitious
- Become a kind of satan

thay đổi nội dung bởi: dat_mel, 25-06-2008 lúc 12:22 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến dat_mel vì bài post hữu ích này:
abhinandha (26-06-2008), zerokun (25-06-2008)
Old 25-06-2008, 10:41 am  
ngochoa
Senior Member
 

Default
Hi Kassie,
Thank a lot for your question. But i have a question for u: what's your main goal when u made this question about Master in fact?
U know in Vietnam, all most people belive in Budda. But there is the true that the universal energy which Master give us is great. And all people can use it easily and can transfer to somone easily, too. And all religions can sit in Master's seminars.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến ngochoa vì bài post hữu ích này:
abhinandha (26-06-2008), zerokun (25-06-2008)
Old 25-06-2008, 10:42 am  
dat_mel
Senior Member
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi kassie
P.S.: I read in a publication by some students that the Master was raised in a Buddhist pagoda.

I had not heard this before. Could Vietnamese brothers and sisters let me know if this is accurate from listening to Master's stories of childhood?

I thought he was raised by his family in Vietnam, even though they were very poor.

Thank you again!
Đây là bản dịch nghiệp dư. Bác nào hiểu nhiều vô dịch giúp cái.

Một vài học viên đưa cho tôi ít tài liệu và nói rằng Thầy Đáng lớn lên trong một ngôi chùa của Phật giáo.

Từ hồi đến giờ tôi chưa khi mô nghe thấy điều ni hết.

Các anh chị em từ Việt Nam giúp chúng tôi xem có đúng đó là thời thơ ấu của Thày không?

Tôi nhớ là Thầy sống cùng gia đình và hình như gia đình Thầy khi đỏ còn rất nghèo nửa.

Xin cảm ơn các anh chị em
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến dat_mel vì bài post hữu ích này:
zerokun (25-06-2008)
Old 25-06-2008, 10:50 am  
dat_mel
Senior Member
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi dat_mel
Dear kassie,

You don't need to care about the link from http://www.haingoaiphiemdam.com. Recently, Master told us many time "that is only a solution I bought to teach you at the first time. I am receiving all lessons directly from the high beings and teach for you. So these are the new lessons. ( không đụng hàng)

About your question, as i know, Our Master did not live in a Buddhist pagoda, he lived at home with his mum with a very poor life. But he lived very near a Buddhist pagoda ( Phu Chau pagoda). And sometime the monk of that pagoda helped him when he was sick. And I think sometime he had something to eat from Phu Chau pagoda .

That is why he always love Phu Chau pagoda
Kassie yêu dấu,

Bây không cần phải bày đặt quan tâm tới đường linh ở Website http://www.haingoaiphiemdam.com mần chi.

Thời gian gần đây Thày nói với chúng ta rất nhiều là "Đó chỉ là phương tiện Thầy mượn trong thời gian đầu để dạy cho các anh chị em, Thầy nhận trực tiếp các bài học từ đấng thiêng liêng để dạy cho các anh chị em. Và đây là những bài học mới, những bài học không đụng hàng"

Về câu hỏi của bạn, như tôi được biết Thầy Đáng không có sống trong chùa lúc còn nhỏ. Thầy sống trong một mái nhà cùng người mẹ kính yêu cùng một cuộc sống khá chật vật. Nhưng Thầy sống ở gần một ngôi chùa Phật giáo (chùa Phù Châu). Và nhiều lúc nhà sư trụ trì của chùa Phù châu lúc đó chữa bệnh cho Thầy khi Thầy ốm. Và tôi nghĩ thi thoảng Thầy Đáng cũng ăn chút chút tại chùa.

Đó là nguyên nhân tại sao Thầy Đáng luôn đau đáu về chùa Phù Châu nhiều đến vậy
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến dat_mel vì bài post hữu ích này:
abhinandha (26-06-2008), zerokun (25-06-2008)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnUE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles