cheznous: Muốn post new topic thì tìm xem trong Navigation Menu ở cột bên trái. Ví dụ: muốn post bài về Thiền thì tìm mục Thiền trong mục Tâm Linh, sau đó chon Mở đề tài mới ...
admin: website đa chuyển sang server mới. Mọi thứ lại hoạt động bình thường
ThienLuong: sao minh o co the reply voi cai post
macvophong: Happy lau roi khong gap
rua_con: chieu nay thi tien lam sang roi. lo qua